Tuesday, November 11, 2008

Pimpinan adalah amanah..

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud,


Setiap pemimpin yang menguasai urusan kaum muslimin, kemudian tidak berusaha dengan bersungguh-sungguh serta tidak bertindak baik terhadap mereka, pasti dia tidak masuk bersama mereka ke dalam Syurga.

(Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah daripada Ma’qil bin Yasar al-Muzanni radiyallahu ‘anh, Sahih Muslim Jil. 1, Kitab al-iman, bab [64], hadis no. 264)


Kepimpinan dalam Islam meliputi skop yang cukup luas. Ibn ‘Umar radiyallahu ‘anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud:


Ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas pimpinannya. Amir yang memimpini manusia adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawaban atas kepimpinannya. Suami adalah pemimpin atas keluarganya dan dia diminta pertanggungjawaban mengenai mereka. Isteri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan dia diminta pertanggungjawaban mengenai rumah suaminya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia diminta pertanggungjawaban mengenai harta tuannya. Ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu diminta pertanggungjawaban atas kepimpinanmu.

(Hadis riwayat Imam al-Tirmizi rahimahullah daripada Ibn ‘Umar radiyallhu ‘anhuma, Sunan al-Tirmizi Jil. III, hadis no. 1757)

.

1 comment:

Muslimin Agung said...

Berjuang menempah susah
Rela menderita menongkah fitnah
Itulah gelombang hidup samudera duka
Seorang mujahid memburu syahid