Monday, December 29, 2008

Memperkasa toleransi agama di kampus universiti

Mahasiswa yang menuntut di pusat pengajian tinggi seluruh negara terdiri daripada mereka yang menganut agama yang berbeza. Namun begitu perbezaan agama tidak sewajarnya menjadi penghalang kearah usaha memperkasa perpaduan, mengeratkan ukhwah dan menyemai cinta dan kasih sayang di kalangan mahasiswa.

Dalam konteks Malaysia sebagai masyarakat majmuk, mahasiswa sepatutnya sedar dan insaf bahawa mereka perlu hidup bersama dalam keadaan aman dan harmoni dan tidak terpengaruh dengan dakyah perkauman dan pemahaman agama yang sempit. Ajaran agama perlu difahami dengan tepat dan terbuka memandangkan perbezaan agama tidaklah bermakna kita perlu saling bermusuhan dan benci-membenci antara satu sama lain bahkan mesej agama itu sendiri ialah cinta.

Perjuangan agama seperti agama Islam itu ialah perjuangan cinta. Wajah agama itu ialah wajah yang toleran, menyeru kearah kedamaian, keamanan dan saling hormat-menghormati. Ajaran agama Islam menolak sikap taksub melampau, peperangan, permusuhan, pertelingkahan bahkan menyeru kita menghormati kepelbagaian aliran pemikiran agama.

Melihat realiti di kampus universiti, tahap kesedaran dikalangan mahasiswa terhadap sikap toleransi terhadap agama masih rendah. Masih ada mahasiswa yang cenderung bergaul dan bersahabat hanya dengan mereka yang satu bangsa dan satu agama dengannya.

Di kafeteria,mereka duduk makan sesama sendiri sahaja. Di bilik-bilik kolej kediaman mereka hanya mahu tinggal sekelompok mereka sahaja. Program-program yang melibatkan bangsa dan agama lain mereka tidak akan hadir.

Ini tentunya menyebabkan integrasi social tidak berlaku. Mahasiswa yang mempunyai pemikiran sebegini pastinya tidak akan faham dan mengerti akan budaya, ajaran agama sahabat mereka yang lain dan akhirnya jadilah mereka umpama kera sumbang dan katak di bawah tempurung.

Persatuan-persatuan berasaskan agama seperti Persatuan Mahasiswa Islam , Kristian, Hindu, Buddha, dan lain-lain di kampus universiti bolehlah mengadakan program bersama yang melibatkan kerjasama mahasiswa dari pelbagai agama seperti mengadakan program-program kebajikan yang melibatkan masyarakat seperti menziarahi rumah anak-anak yatim dan warga tua, ziarah pesakit di hospital, gotong-royong dan sebagainya.

Ini dapat memupuk perasaan kasih sayang terhadap semua golongan tanpa mengira agama dan kepercayaan apapun seterusnya menyedarkan mahasiswa dari anutan agama yang berbeza bahawa mereka semuanya tidak lain tidak bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa.

Dialog antara agama juga perlu selalu diadakan agar mahasiswa dapat memahami selok-belok ajaran agama lain dengan harapan mereka dapat menghormati penganut agama lain. Menghormati penganut agama lain tidak sedikit pun mengurangkan iman kita terhadap agama yang kita anuti bahkan lebih membuatkan orang lain menghormati agama anutan kita. Semoga pemikiran mahasiswa lebih matang dengan mengamalkan toleransi agama seterusnya menyemarakkan perjuangan cinta antara manusia .-azm

Artikel ini dipetik dari:

http://www.harakahdaily.net/index.php?option=com_content&task=view&id=018481&Itemid=111